BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadamy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku transport odpadów wymaga potwierdzenia wygenerowanego z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), umożliwiającego weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów (KPO) ze stanem rzeczywistym, które kierujący pojazdem jest zobowiązany posiadać podczas transportu. W związku z powyższym od 1 stycznia 2020 roku odbiór od Państwa odpadów nie będzie możliwy bez takiego potwierdzenia z systemu BDO, chyba że korzystają Państwo z ustawowego zwolnienia wystawiania KPO lub zwolnienia z prowadzenia ewidencji. W takim przypadku uprzejmie prosimy Państwa o złożenie odpowiedniego oświadczenia o poniższej treści z zaznaczeniem podstawy prawnej zwolnienia.

Brak oświadczenia traktowany jest jako brak zwolnienia z wystawiania KPO lub brak zwolnienia z prowadzenia ewidencji i w konsekwencji od dnia 1 stycznia 2020 roku odbiór odpadów od Państwa będzie oznaczał obowiązek leżący po Państwa stronie wygenerowania w BDO potwierdzenia przed rozpoczęciem transportu, o którym mowa w art. 69 ust 1a Ustawy o odpadach.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie, jeżeli spełnienie obowiązku wygenerowania potwierdzenia nie jest możliwe, gdyż w takim wypadku odbiór odpadów będzie niemożliwy z przyczyn nie leżących po stronie ID Trans Ireneusz Łabędzki.